แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13507 : จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง 5วัน4คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 ต.ค. 62 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿26,400 ฿21,900 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿26,400 ฿21,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
18 ต.ค. 62 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿26,400 ฿21,900 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง