แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13501 : ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส โรม 6วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
16 พ.ค. 62 ฿43,999 ฿43,999 ฿43,999 ฿49,899 ฿43,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
6 มิ.ย. 62 ฿42,999 ฿42,999 ฿42,999 ฿48,899 ฿42,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง