แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13496 : จอร์แดน เที่ยวครบทุกไฮไลน์ 6วัน3คืน RJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 เม.ย. 62 ฿58,900 ฿58,900 ฿57,900 ฿63,900 ฿58,900 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง