แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13493 : อียิปต์ SUPER SPECIAL(TRAIN CRUISE) 8วัน WY

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ธ.ค. 62 ฿58,888 ฿58,888 ฿56,888 ฿71,388 ฿58,888 (เหลือแค่ 6 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง