แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13493 : อียิปต์ SUPER SPECIAL(TRAIN CRUISE) 8วัน WY

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 ต.ค. 62 ฿52,888 ฿52,888 ฿50,888 ฿61,888 ฿52,888 เกือบเต็ม
7 พ.ย. 62 ฿51,888 ฿51,888 ฿50,888 ฿60,888 ฿51,888 เกือบเต็ม
26 ธ.ค. 62 ฿58,888 ฿58,888 ฿56,888 ฿71,388 ฿58,888 (เหลือแค่ 8 ที่)
29 ธ.ค. 62 ฿59,888 ฿59,888 ฿57,888 ฿72,388 ฿59,888 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง