แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13481 : ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี หลีเจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 เม.ย. 62 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿38,999 ฿31,999 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 62 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿40,999 ฿33,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง