แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13480 : ไต้หวัน นั่งรถไฟอาลีซานชมธรรมชาติ 4วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 มิ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿24,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
15 มิ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿24,499 ฿19,999 มีที่ว่าง
22 มิ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿24,499 ฿19,999 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง