แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13479 : ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน3คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
14 เม.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿27,499 ฿21,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
27 เม.ย. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿21,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
28 เม.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿20,499 ฿15,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง