แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13477 : TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
26 ธ.ค. 61 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿44,788 ฿35,888 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 61 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿49,788 ฿39,888 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง