แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13474 : OSAKA TAKAYAMA KYOTO โอซาก้า-ทาคายาม่า-เกียวโต ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
29 ต.ค. 61 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿36,788 ฿28,888 (เหลือแค่ 6 ที่)
6 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง
7 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 (เหลือแค่ 3 ที่)
8 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง
16 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
17 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 เกือบเต็ม
18 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง
19 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888
20 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง
21 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 เกือบเต็ม
22 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง
26 พ.ย. 61 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง