แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13467 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM WINTER IN HOK 6วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
8 ม.ค. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿47,788 ฿38,888 มีที่ว่าง
14 ม.ค. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿47,788 ฿38,888 (เหลือแค่ 5 ที่)
17 ม.ค. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿47,788 ฿38,888 มีที่ว่าง
22 ม.ค. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿47,788 ฿38,888 เกือบเต็ม
29 ก.พ. 63 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿44,788 ฿35,888 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง