แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13462 : รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน5คืน SU

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ธ.ค. 62 ฿74,900 ฿74,900 ฿74,900 ฿80,900 ฿74,900
1 ม.ค. 63 ฿72,900 ฿72,900 ฿72,900 ฿78,900 ฿72,900 เกือบเต็ม
5 ก.พ. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿75,900 ฿69,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
13 ก.พ. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿75,900 ฿69,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง