แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13461 : New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9D TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
13 ต.ค. 61 ฿124,000 ฿112,000 ฿106,000 ฿147,000 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 61 ฿124,000 ฿112,000 ฿106,000 ฿147,000 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง