แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13461 : NZ(S+N) เกาะใต้-เกาะเหนือ (TSS+KKR) 8 วัน TG SQ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 เม.ย. 62 ฿107,800 ฿105,300 ฿103,900 ฿122,100 ฿107,800 เกือบเต็ม
19 พ.ค. 62 ฿107,300 ฿104,300 ฿102,900 ฿121,600 ฿107,300 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง