แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13458 : Grand tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
17 พ.ย. 61 ฿124,900 ฿106,900 ฿98,900 ฿144,800 ฿124,900 มีที่ว่าง
1 ธ.ค. 61 ฿124,900 ฿106,900 ฿98,900 ฿144,800 ฿124,900 (เหลือแค่ 5 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง