แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13450 : รัสเซีย มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น 7วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 พ.ค. 62 ฿70,900 ฿67,900 ฿64,900 ฿78,200 ฿70,900 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 62 ฿64,500 ฿62,800 ฿59,800 ฿71,800 ฿64,500 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง