แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13442 : Hilight Russia มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
13 ต.ค. 61 ฿57,900 ฿54,900 ฿51,900 ฿63,400 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง