แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13442 : รัสเซีย RUSSIA WINTER FESTIVAL 7วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
18 มี.ค. 63 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿58,900 ฿52,900 เกือบเต็ม
25 มี.ค. 63 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿58,900 ฿52,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง