แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13435 : เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 20 (Happy Bana Hills New Year)เคาน์ดาวน์ บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ธ.ค. 62 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿22,888 ฿17,888 (เหลือแค่ 5 ที่)
30 ธ.ค. 62 ฿20,888 ฿20,888 ฿20,888 ฿25,888 ฿20,888 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿20,888 ฿20,888 ฿20,888 ฿25,888 ฿20,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง