แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13431 : Europe Classic Reroute (ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี) 9วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
15 ก.พ. 62 ฿62,500 ฿60,500 ฿57,500 ฿70,400 ฿62,500 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 62 ฿69,900 ฿66,900 ฿63,900 ฿78,800 ฿69,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง