แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13415 : อิยิปต์+ จอร์แดน (เที่ยวครบ 2 ประเทศ) 8วัน MS

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 มี.ค. 62 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿66,900 ฿59,900 เกือบเต็ม
23 มี.ค. 62 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿66,900 ฿59,900 เกือบเต็ม
9 เม.ย. 62 ฿61,999 ฿61,999 ฿61,999 ฿68,999 ฿61,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
4 พ.ค. 62 ฿58,999 ฿58,999 ฿58,999 ฿65,999 ฿58,999 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 62 ฿58,999 ฿58,999 ฿58,999 ฿65,999 ฿58,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง