แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13342 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยสงกรานต์] (พักบานาฮิลส์) 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 เม.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿14,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
10 เม.ย. 63 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿21,499 ฿16,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
11 เม.ย. 63 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,499 ฿18,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
13 เม.ย. 63 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,499 ฿17,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง