แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13342 : เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน เลสโก สาวงาม...(พักบานาฮิลส์) 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ก.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
1 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 มีที่ว่าง
2 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,499 ฿11,999 เกือบเต็ม
5 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
21 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999
29 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง