แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13330 : อียิปต์ จอร์แดน ชมมหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 8วัน5คืน MS

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
24 ธ.ค. 62 ฿63,999 ฿63,999 ฿61,999 ฿71,499 ฿63,999 เกือบเต็ม
31 ธ.ค. 62 ฿63,999 ฿63,999 ฿61,999 ฿71,499 ฿63,999 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง