แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13323 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกี SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
16 ก.พ. 63 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿34,788 ฿26,888 มีที่ว่าง
23 ก.พ. 63 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿34,788 ฿26,888 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 63 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿34,788 ฿26,888 มีที่ว่าง
6 มี.ค. 63 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 63 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 (เหลือแค่ 5 ที่)
20 มี.ค. 63 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿35,788 ฿27,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง