แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13322 : ญี่ปุ่น โตเกียว Fuji ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 พ.ค. 62 ฿19,788 ฿19,788 ฿19,788 ฿27,688 ฿19,788 เกือบเต็ม
29 พ.ค. 62 ฿21,788 ฿21,788 ฿21,788 ฿29,688 ฿21,788 มีที่ว่าง
30 พ.ค. 62 ฿21,788 ฿21,788 ฿21,788 ฿29,688 ฿21,788 มีที่ว่าง
31 พ.ค. 62 ฿21,788 ฿21,788 ฿21,788 ฿29,688 ฿21,788 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง