แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13313 : เวียดนามกลาง บานาฮิลล์จักรพรรดิ 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 มี.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 เกือบเต็ม
2 มี.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
4 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
13 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 เกือบเต็ม
18 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
21 มี.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
22 มี.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 เกือบเต็ม
23 มี.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
24 มี.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿16,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
27 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 ฿11,999 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง