แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13293 : ฮ่องกง เซินเจิ้น(2N) 3วัน2คืน RJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
14 ก.พ. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 มีที่ว่าง
7 มี.ค. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 มีที่ว่าง
14 มี.ค. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 มีที่ว่าง
21 มี.ค. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 มีที่ว่าง
28 มี.ค. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง