แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13272 : แกรนด์ แคนนาดา 10 วัน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
12 ต.ค. 61 ฿145,000 ฿145,000 ฿125,000 ฿171,000 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง