แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13255 : เทศกาลปีใหม่ The Eiffel Tower and Christmas Lights ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 8วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 เม.ย. 62 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿77,800 ฿69,900 มีที่ว่าง
12 เม.ย. 62 ฿75,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿85,800 ฿75,900 มีที่ว่าง
1 พ.ค. 62 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿69,800 ฿59,900 มีที่ว่าง
13 พ.ค. 62 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿69,800 ฿59,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง