แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13240 : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
19 ต.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง