แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13240 : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
11 พ.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 (เหลือแค่ 5 ที่)
18 พ.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
25 พ.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
1 มิ.ย. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 (เหลือแค่ 7 ที่)
8 มิ.ย. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
15 มิ.ย. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
22 มิ.ย. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
29 มิ.ย. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
6 ก.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
13 ก.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
20 ก.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
27 ก.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 เกือบเต็ม
3 ส.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿15,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง