แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13239 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
3 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 61 ฿19,999 ฿19,999 ฿18,999 ฿23,499 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง