แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13238 : พม่า BLESSING พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
26 ก.ค. 61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿14,888 มีที่ว่าง
2 ส.ค. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
3 ส.ค. 61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿14,888 มีที่ว่าง
16 ส.ค. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿14,888 มีที่ว่าง
23 ส.ค. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
30 ส.ค. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿14,888 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
28 ก.ย. 61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿15,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง