แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13232 : เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ Bana Hills ดานัง เว้ ฮอยอัน(พักบนบาน่าฮิลล์) 4วัน3คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 เกือบเต็ม
19 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,900 ฿13,900
9 พ.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
30 พ.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
26 ธ.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿22,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿23,900 ฿19,900 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿23,900 ฿19,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง