แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13230 : เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่(บานาฮิลล์ ส.ค.ส. สวีทฮาร์ท) 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 ธ.ค. 62 ฿16,588 ฿16,588 ฿16,588 ฿21,588 ฿16,588 (เหลือแค่ 2 ที่)
1 ม.ค. 63 ฿14,588 ฿14,588 ฿14,588 ฿19,588 ฿14,588 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง