แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13230 : เวียดนามกลาง WORLD HERITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 ก.พ. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง
8 ก.พ. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,800 ฿13,900 มีที่ว่าง
15 ก.พ. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง