แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13220 : Greenland The Land Of Ice 12 วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
7 เม.ย. 62 ฿270,000 ฿243,000 ฿216,000 ฿298,000 ฿270,000 (เหลือแค่ 8 ที่)
27 เม.ย. 62 ฿265,000 ฿239,000 ฿212,000 ฿293,000 ฿265,000 เกือบเต็ม
21 ก.ค. 62 ฿265,000 ฿239,000 ฿212,000 ฿293,000 ฿265,000 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง