แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13216 : เวียดนามกลาง ETERNAL LOVE BANA HILLS เว้-ดานัง-ฮอยอัน 4วัน3คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
8 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
10 มี.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง