แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13216 : เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 ก.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
13 ก.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
14 ก.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 ฿16,999 มีที่ว่าง
2 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
8 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง