แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13215 : จีน จีน เฉิงตู การ์เซียร์ ภูเขาหิมะซีหลิง [เลสโก ยอดพยัคฆ์หิมะขาว] 6วัน3คืน 8L

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
20 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿20,998 ฿14,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
21 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿20,998 ฿14,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
24 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿20,998 ฿14,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
26 ธ.ค. 62 ฿16,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿22,998 ฿16,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
29 ธ.ค. 62 ฿19,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿27,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
30 ธ.ค. 62 ฿17,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿24,998 ฿17,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง