แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13214 : ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายามะ โอซาก้า 6วัน4คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
17 พ.ค. 62 ฿46,900 ฿46,900 ฿46,900 ฿56,400 ฿46,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง