แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13214 : ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 มี.ค. 62 ฿20,899 ฿20,899 ฿20,899 ฿25,399 ฿20,899 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง