แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13204 : กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
12 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,500 ฿13,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,500 ฿13,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
14 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,500 ฿13,900 ฿17,900 ฿14,900 เกือบเต็ม
27 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿16,900 ฿13,900 เกือบเต็ม
4 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
25 พ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
8 มิ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
22 มิ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
6 ก.ค. 62 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
20 ก.ค. 62 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
27 ก.ค. 62 ฿14,900 ฿14,500 ฿13,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,500 ฿13,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง