แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13201 : ทาคายาม่า (snow one piece) 5วัน3คืน JL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 ก.พ. 61 ฿38,900 ฿35,900 ฿31,900 ฿46,800 (เหลือแค่ 5 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง