แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13198 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 ก.พ. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 เกือบเต็ม
7 มี.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 4 ที่)
21 มี.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
5 เม.ย. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿18,388 ฿14,888 มีที่ว่าง
14 เม.ย. 62 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿20,388 ฿16,888 มีที่ว่าง
26 เม.ย. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
3 พ.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
10 พ.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
17 พ.ค. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿18,388 ฿14,888 มีที่ว่าง
24 พ.ค. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿18,388 ฿14,888 มีที่ว่าง
6 มิ.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
7 มิ.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
13 มิ.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง