แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13198 : BEAUTY ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
23 พ.ย. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 ฿10,888 เกือบเต็ม
29 พ.ย. 61 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888 ฿13,888 ฿10,888 เกือบเต็ม
7 ธ.ค. 61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿15,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
8 ธ.ค. 61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿15,888 ฿12,888 เกือบเต็ม
14 ธ.ค. 61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿14,888 ฿11,888 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿14,888 ฿11,888 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿16,888 ฿13,888 (เหลือแค่ 4 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง