แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13183 : ไต้หวัน เจียอี้ อุทยานอาลีซาน เย่หลิว 4วัน3คืน CI

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 พ.ค. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 เกือบเต็ม
25 พ.ค. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
8 มิ.ย. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
22 มิ.ย. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
6 ก.ค. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
20 ก.ค. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
3 ส.ค. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 62 ฿17,500 ฿17,500 ฿17,500 ฿20,000 ฿17,500 มีที่ว่าง
5 ต.ค. 62 ฿18,500 ฿18,500 ฿18,500 ฿21,000 ฿18,500 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿18,500 ฿18,500 ฿18,500 ฿21,000 ฿18,500 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง