แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12114 : เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ ฟาซิปัน ฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 พ.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 เกือบเต็ม
2 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 เกือบเต็ม
5 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,400 ฿15,900
7 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900
9 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 (เหลือแค่ 5 ที่)
10 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
14 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
21 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
22 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,400 ฿17,900
30 ธ.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,400 ฿16,900 (เหลือแค่ 7 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง