แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12114 : เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ ฟาซิปัน ฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
12 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
14 มี.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
19 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
21 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
26 มี.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 เกือบเต็ม
28 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
2 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 (เหลือแค่ 7 ที่)
4 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
5 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
11 เม.ย. 63 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,400 ฿16,900 มีที่ว่าง
12 เม.ย. 63 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,400 ฿16,900 มีที่ว่าง
18 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
19 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 เกือบเต็ม
23 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
25 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
30 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง