แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12114 : เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ ฟาซิปัน ฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.พ. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
24 มี.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
3 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
7 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 เกือบเต็ม
10 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
15 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
16 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
21 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 เกือบเต็ม
24 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
28 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง