แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12109 : เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 ก.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿15,400 ฿11,900
2 ต.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿15,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
5 ต.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 เกือบเต็ม
13 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
16 ต.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿15,400 ฿11,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
19 ต.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
20 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿15,400 ฿11,900 Sold Out

จำนวนผู้เดินทาง