แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12102 : เวียดนามกลาง WORLD HERITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 ธ.ค. 62 ฿15,500 ฿15,500 ฿15,500 ฿18,400 ฿15,500 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿18,800 ฿15,900 เกือบเต็ม
19 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
30 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿18,800 ฿15,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง