แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12102 : เวียดนามกลาง WORLD HERITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 ก.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,800 ฿10,900 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,800 ฿10,900 มีที่ว่าง
4 ต.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,800 ฿10,900 มีที่ว่าง
10 ต.ค. 62 ฿15,500 ฿15,500 ฿15,500 ฿18,400 ฿15,500 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿16,500 ฿16,500 ฿16,500 ฿19,400 ฿16,500 มีที่ว่าง
1 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,800 ฿10,900 มีที่ว่าง
14 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,800 ฿10,900 มีที่ว่าง
21 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,800 ฿10,900 เกือบเต็ม
22 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,800 ฿10,900 เกือบเต็ม
5 ธ.ค. 62 ฿15,500 ฿15,500 ฿15,500 ฿18,400 ฿15,500 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿18,800 ฿15,900 มีที่ว่าง
19 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,800 ฿11,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
26 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,800 ฿13,900 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿19,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿18,800 ฿15,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง