แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 12101 : ทัวร์จอร์แดน ชมความงามมรดกโลก เมืองเพตรา 7วัน4คืน RJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 ส.ค. 62 ฿56,999 ฿55,999 ฿54,999 ฿63,499 ฿56,999 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿57,999 ฿56,999 ฿55,999 ฿64,499 ฿57,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง